Skip to content

APRI är Sveriges nationella forskningssamarbete inom området svåra haverier

Bakgrund

APRI är ett samarbetsprojekt som ska utgöra en för kraftföretag och myndighet gemensam plattform och kunskapsbas gällande fenomen och händelseförlopp av betydelse vid svåra haverier i ett kärnkraftverk. Den nya kunskap som projektet tillför Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och kraftbolagen ska förbättra bedömningen av befintliga åtgärder, tekniska och administrativa, för att hantera svåra haverier. Projektets upplägg ska ta i beaktande parternas olika roller när det gäller kärnkraftsäkerhet.

Detta forskningssamarbete rörande svåra haverier har tidigare bedrivits inom projekten FILTRA, RAMA, RAMA II, RAMA III, HAFOS, APRI, APRI 2, APRI 3, APRI 4, APRI 5, APRI 6, APRI 7, APRI 8, APRI 9 och APRI 10.

Det nuvarande projektet APRI 11 fortsätter det framgångsrika samarbetet och kommer att pågå under treårsperioden 2021 – 2023.

Styrgruppen

Patrick Isaksson

Patrick Isaksson

Ordförande, SSM
Eric Ramenblad

Eric Ramenblad

FKA
Ola Jonsson

Ola Jonsson

OKG
Staffan Dittmer

Staffan Dittmer

RAB

Johan Olofsson

RAB

Christian Linde

SSM

Roberta Concilio Hansson

FKA

Projektledare

Henrik Glänneskog

Henrik Glänneskog

VAB

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer